Liceul Tehnologic UCECOM

"Spiru Haret" Iași

Cuvânt înainte

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” – IAȘI este unitate școlară din cadrul Fundației Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meşteşugărești „Spiru Haret”, Filiala Iași.

Instituția de învățământ este situată în municipiul IAȘI, strada C.A. Rosetti, nr. 12-14 și și-a deschis porţile în data de 01.09.1970.

În acest interval de timp unitatea de învățământ a pregătit și continuă să pregatească meseriași și specialiști în peste 10 calificări profesionale.

Instituția de învățământ este acreditată prin OMECI nr. 5654/14.10.2009 pentru învățământ profesional, nivelul 2 de calificare profesională și prin OMECTS nr. 3672/03.04.2012 pentru nivelul de învățământ liceal.

Instituția de învățământ dispune de spații pentru pregătirea teoretică și practică dotate cu mobilier modern, aparatură și instrumente corespunzătoare fiecărui domeniu de pregătire profesională.

Activitățile instructiv-educative sunt asigurate de un corp de cadre didactice cu pregătire de specialitate superioară și psiho-pedagogică de nivel înalt și cu o bogată experiență didactică.