Plan de acțiune al școlii

PAS 2020-2025 actualizat 2023 cu planuri operationale.pdf