Plan de acțiune al școlii

PAS 2020-2025 actualizat 2022 cu planuri operationale.pdf